Anketa
 
Počasí
 
Návštěvní kniha
Guestbook
Kamerky a návštěvy
Kamerky v ČR                Kamerky svět

 

Vsevjednom.cz

        Dnes je úterý, 3. 3. 2009. Čas: 13:10                     svátek má Kamil

Tipy na výlet ve městě :                                                         Home

Kostel sv. Vavřince a komplex kláštera (další info)


Spolu s kapucínským klášterem patří tento barokní kostel k nejstarším ve městě. Byl vybudován v letech 1683 - 90. Ústřední obraz sv. Vavřince nad vchodem   do kostela byl rekonstruován a zakonzervován v roce 2002. Objekt bývalého kapucínského kláštera slouží po rozsáhlé rekonstrukci v roce 1994 jako   městská knihovna s výstavními místnostmi a konferenčním sálem. Knihovna s oddělením pro dospělé i dětské čtenáře a s hudebním oddělením je moderně zařízena, její knižní katalog je přístupný přes internet on-line. Možnost veřejně přístupného internetu.
V kostele sv. Vavřince jsou pořádány pravidelné bohoslužby, ale často, pro   jeho zvláštní atmosféru a díky dobré akustice, jsou zde pořádány koncerty vážné hudby.
Součástí církevního komplexu byla i zahrada obehnaná vysokou zdí, dnes Park Rumburské vzpoury, který zde vznikl již v roce 1958 na počest 40. výročí Rumburské vzpoury v roce 1918. Socha s názvem "Nepokořený" v parku představuje velitele vzbouřenců Františka Nohu, který byl spolu s několika dalšími popraven.

  

Loretánská kaple      (další info)                  (restaurátorské práce)


Byla postavena v letech 1704 - 1707 podle plánů architekta Hildebrandta, jako věrná kopie originálu "Svaté chýše" z italského městečka Loretta.   Nejsevernější loreta Evropy skrývá ve svých zde vzácnou sošku "Černé Madony". Sochařská výzdoba je dílem J. F. Bienerta. Součástí loretánského areálu jsou klášterní ambity, u nichž v současné době probíhá náročná a  nákladné rekonstrukce nástropních maleb a fresek. Svaté schody, na nichž stály sochy světců v životní velikosti, poslední vězení Krista a jeho hrob jsou také v rekonstrukci.
Sochy světců, pocházející z dílny J. F. Bienerta, které do roku 1808 stály  na atice Svaté chýše jsou nyní součástí balustrády před Loretou.
 

  • Třída 9. května, Rumburk. Tel.: 412 334 536

                                                                                                                                                  top

Kostel sv. Bartoloměje    (další info)


První zmínka z listinných pramenů o tomto kostele pochází z roku 1363. Tato původní stavba byla zničena v 15. století. V roce 1546 byl kostel opraven a znovu vysvěcen.  V 17. a 18. století několikrát vyhořel a byl znovu opraven v roce 1746. Na východní straně je několik náhrobků z původního prvního rumburského hřbitova. Obraz sv. Bartoloměje pochází z 18. století.

 

Kaple sv. Jana Křtitele na Strážném vrchu (další info)


Po modré turistické značce je možné dojít až na samotných vrcholek Strážného vrchu, kde byla roku 1725 postavena kaple sv. Jana Křtitele. Roku 1787 byla zrušena a přebudována na větrný mlýn, který pracoval až do roku 1845. Tehdy byl opět přestavěn na kostel. Od roku 1956 je kaple pod správou pravoslavné církve. Významnou osobností rumburské pravoslavné církve byl otec Kolomacký, který žil na Strážném vrchu až do své smrti a na jehož počest se   zde v den jeho úmrtí bohoslužby za přítomnosti nejvýznačnějších pravoslavných představitelů českých a moravských zemí.

 

Šmilovského ulice     (foto)

                                                                                                                      Šmilovského ulice v Rumburku je památková vesnická zóna tvořená osmnácti roubenými tkalcovskými domy z 18. až 19. století. Svým rozsahem se jedná o zcela unikátní doklad plánovitého založení vesnického osídlení v počátcích ,období rozptýlených manufaktur.
Základ zástavby prostoru „tkalcovské uličky" tvoří osmnáct památkově chráněných chalup na původních 34 parcelách, které vznikly rozměřením tzv. Hřbitovního pole na tehdejším rumburském předměstí za vlády Aloise Josefa knížete z Lichtensteina. Hlavní stavební činnost probíhala v letech 1786 - 1805. Název „tkalcovská ulička" vznikl na základě známých jmen a povolání prvních majitelů parcel, z nichž většinu tvořili právě tkalci.
Během 19. i 20. století došlo k menším či větším přestavbám chalup, ale i tak se do dnešních dnů dochovalo původní uspořádání domů, včetně parcel, a úprav uličních štítů ornamentálním obkladem z břidlicových šablon.
Všechny domy slouží k bydlení, takže je možná pouze prohlídka z místní komunikace.

top

Evangelický kostel  (další info)


Tento kostelík byl vystavěn v roce 1778, od roku 1860 je pod správou evangelické církve. V současné době je v rekonstrukci po rozsáhlém požáru z roku 2003.

 

Lužické náměstí a morový sloup    (další info)


Lužické náměstí, po své rekonstrukci z roku 2002 je reprezentativním centrem města. Ze tří stran je náměstí tvořeno domy z 19. století s podloubími a malými obchody. Hotel Lužan, který tvoří čtvrtou stranu náměstí, byl vybudován podle měřítek socialistické architektury. Jeho vnější vzhled byl však architekty tak  citlivě přestavěn že nenarušuje, ale naopak podtrhuje celkový architektonický dojem Lužického náměstí.
Uprostřed náměstí stojí sloup Nejsvětější Trojice z roku 1681, vybudovaný  jako poděkování těch, co přežili velkou morovou ránu v těch letech.  Sochy světců pocházejí z let 1725 - 1775.

 

Muzeum   (foto)          Další info        www

Rumburské muzeum bylo založeno v roce 1902 Humboldtovým spolkem. Stálá expozice přibližuje dějiny města a celého regionu, obsahuje sbírky obrazů, nábytku a dobového odívání, nechybí ani stálá expozice Rumburské vzpoury. Tradičně jsou v muzeu vystavovány umělecké předměty současných výtvarníků - obrazy, sochy, malované hedvábí, vyšívané předměty a další, každý rok se muzeum může pochlubit nádhernou výstavou betlémů.
                                                                                                                                                             

                                                                                                                                               top
 

Google
 

   

Další informace na serveru  Wikipedia                        Další nabídka třeba  zde                  top

Historická fota
České Švýcarsko
Okolí Varnsdorfu
Okolí Rumburku            Rumburk včera a dnes
Očima dneška
Děčínsko                        Rumburk video             Rumbursko "z nebe"

Help  (Pohyb v albech)

Kultura v Rbku a okolí
Městská knihovna         Kulturou severu             Muzeum Rumburk            Dům kultury Rumburk    Muzeum Varnsdorf         Divadlo Varnsdorf        Rumburská Loreta
Rumbursko_odkazy
Šluknovsko                   České Švýcarsko                Zajímavosti z Jiříkova Rumburk na Wikipedii Informační centrum Rbk
Rumbursko_sport
Judo RBK                          FK Slovan Varnsdorf   Fotbalová akademie        Dům dětí a mládeže
Praktické odkazy
Oficiální stránky města   Rumburské noviny           Rumburské koupaliště     Kam zajít                      Ubytování v okolí Rbka   Ubytování a stravování *    Tipy na výlet *               Jízdní řád